Compromís i Lideratge

La passió és aquesta força interior que impulsa a aconseguir l’excel·lència en el que es fa, que recarrega d’energia com més combustible es crema, que porta on mai havíeu imaginat...

MISSIÓSer especialistes. El nostre compromís, basat en l’ordre i el respecte, és aconseguir productes de 10, que garanteixin seguretat alimentària, frescor, qualitat i calidesa. Oferir solucions al consumidor pel nostre coneixement de la cadena alimentària, del mercat, i de la tecnologia de la carn.

VISIÓSer referents en cada especialitat i liderar cada procés a través de les nostres companyies especialistes; i aportar valor al client i al consumidor, tot satisfent-ne les necessitats i garantint un creixement responsable i compartit.