Avís legal

Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U.
NIF: B55349880
Adreça: C/L’Avellana, 11. 17178 – Les Preses (Girona, Espanya)
Tel.: +34 872 22 02 77
Correu electrònic: info@costabravafoods.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, t. 3250, f. 81, full GI-66206.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual se’n produeixi l’accés, accepta complir i respectar aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la transformació o alteració, comunicació pública o cap altra forma d’explotació mitjançant cap procediment sense l’autorització expressa de COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. actua amb la màxima diligència possible, podria succeir que alguna dada o informació no estigués del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U.

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos al web.

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquesta política legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer qualsevol qüestió que se’n susciti. L’usuari, per virtut de la seva acceptació, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!