Política de privacitat

11/05/2018

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i de qualsevol dels serveis que ofereix COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de privacitat i que les vostres dades personals es tractin segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de privacitat no s’aplica als llocs web d’altres empreses o organitzacions a les quals el web estigui redirigida. COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U. no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta cap responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

Informació bàsica sobre el tractament de dades Reglament (UE) 2016/679

COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U.  
Responsable del tractament NIF: B55349880
Adreça: C/ L’Avellana, 11. 17178 – Les Preses (Girona, España)
Correu electrònic: dadesprotec@costabravafoods.com
Finalitat del tractament Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d’escorxador porcí i sala d’especejament.
Legitimació § Consentiment obtingut de l’interès.
§ Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, tot enviant la sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per presentar la reclamació que considerin oportuna.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació en les “Preguntes sobre privacitat”.

Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), us oferim la informació següent sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS, S.L.U.
NIF: B55349880
Adreça: C/ L’Avellana, 11. 17178 – Les Preses (Girona, Espanya)
Tel.: +34 872 22 02 77
Correu electrònic: dadesprotec@costabravafoods.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Quina és la legitimació per tractar les vostres dades?

La legitimació per tractar-les rau en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens doneu.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i els béns.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Com podeu exercir els vostres drets?

Heu d’enviar un escrit adjuntant una còpia d’un document que us identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder proporcionar-vos el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

En el cas de sistema de videovigilància:

En el cas dels currículums, també:

Les dades són limitats, atès que només tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD; per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que fem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!