Treballa amb nosaltres

Som una empresa familiar que busca incorporar persones amb motivació, implicació i talent. El nostre actiu principal és l’equip humà, amb el qual afrontem els projectes ambiciosos de futur i fomentem l’estabilitat en l’ocupació i la igualtat entre els nostres treballadors. Forma part del nostre gran equip!

 • Perfil laboral

 • Dades personals

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Formació

 • Altres dades d'interès

 • Carta de presentació o informació addicional

 • Adjuntar C.V.

Ofertes
Àrees
 • TÈCNIC/A DE HELPDESK – SECTOR CARNI (VILAMALLA) Informàtica i Tecnologia Inscriu-te
 • TÈCNIC DE LABORATORI – SECTOR CÀRNIC (VILAMALLA) personal2@fcostabrava.com Inscriu-te
 • RESPONSABLE LOGÍSTICA (CHESTE) Operacions Inscriu-te
 • CONTROLADOR/A QUALITAT – ÀREA DE PRODUCCIÓ Qualitat Inscriu-te
 • TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (CHESTE) Manteniment Inscriu-te
 • ENGINYER/A DE PROJECTES (VILAMALLA) Enginyeria Inscriu-te
 • TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL (VILAMALLA) PRL Inscriu-te
Oferta de treball
Àrea de treball
Detalls de l'oferta: TÈCNIC/A DE HELPDESK – SECTOR CARNI (VILAMALLA)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Vilamalla, un / a TÈCNIC / A d’HEPLDESK per donar suport a l’usuari i resoldre incidències relacionades amb l’Administració de Sistemes, que tingui disponibilitat per treballar en torn de tarda.

Llegir més

El perfil que estem buscant correspon a un/a professional que aporti formació mínima a nivell de Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics, o Cicle Formatiu de Grau Mig en Administració de Sistemes de Xarxes, sempre i quan es compti amb l’experiència suficient (també es valorarà, tot i no ser imprescindible, aportar formació en Enginyeria Tècnica Informàtica). Per altra banda, és imprescindible comptar amb disponibilitat per treballar en torn de tarda.

Es requereix aportar una experiència mínima d’un any ocupant un lloc de feina similar, ja sigui en una consultoria informàtica o en empresa final, estant habituat/da a donar suport i servei als usuaris; per altra banda, també es requereix aportar experiència en diagnòstic i reparació d’equips informàtics.

Es valorarà, tot i que no és imprescindible, aportar experiència en etiquetatge industrial (Bizerba, Zebra) i en administració de sistemes informàtics en xarxa, comptar amb coneixements en tecnologia RFID, sistema productiu i Networking, dispositius, documentació tècnica, impressores, telefonia,…

Integrant-se dins el Departament d’Informàtica i reportant directament al/la Responsable d’Informàtica, la missió principal de la persona seleccionada serà la de proporcionar les eines informàtics necessàries als usuaris (tant d’oficines com de producció), a més de garantir-ne el seu correcte funcionament. Per altra banda, haurà de portar a terme el control i monitorització dels sistemes informàtics: servidors, comunicacions (internes i/o externes), còpies de seguretat, tot tipus d’equips amb connectivitat,…, entre d’altres tasques pròpies del lloc de treball.

S’ofereix un lloc de feina estable, tenint l’oportunitat de formar part d’una empresa líder i consolidada, en la qual el/la candidat/a seleccionat/da comptarà amb opcions reals d’aprenentatge i desenvolupament professional. A més, la persona seleccionada s’integrarà en n equip de treball sòlid i cohesionat, i podrà formar part d’una empresa que aposta per la millora i la innovació tècnica.

Detalls de l'oferta: TÈCNIC DE LABORATORI – SECTOR CÀRNIC (VILAMALLA)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Vilamalla, un / a TÈCNIC DE LABORATORI, que aporti experiència en presa i anàlisi de mostres alimentàries.

Llegir més

El perfil que estem buscant correspon a un / a professional que aporti formació mínima a nivell de CFGS en Anàlisi Microbiològic, Laboratori o similar. Es requereix aportar una experiència mínima d’un any ocupant una posició de similars característiques, preferiblement en empresa alimentària, duent a terme la presa de mostres i la realització d’analítiques en un laboratori.

Pensem en una persona dinàmica, resolutiva, que tingui facilitat per treballar en equip, que sigui proactiva, i que compti amb disponibilitat horària.

En dependència directa de / la Responsable de laboratori, situat  la planta de Vilamalla, i integrant-se dins de l’departament de Qualitat, la missió principal de la persona seleccionada serà la de dur a terme la presa i anàlisi de mostres (a laboratori propi ) del producte que es treballa a la fàbrica, a més de dur a terme l’elaboració d’informes i altres tasques relacionades amb el lloc de treball.

S’ofereix la possibilitat d’entrar a formar part d’una empresa sòlida i consolidada, que es troba en ple procés de creixement i expansió, i que aposta per la millora i per la innovació, invertint en millores tècniques de manera constant. La persona seleccionada optarà a un lloc de treball estable, en el qual podrà créixer professionalment i aprendre coses noves cada dia, integrant-se en un equip de treball ja consolidat.

Detalls de l'oferta: RESPONSABLE LOGÍSTICA (CHESTE)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Cheste, un/a RESPONSABLE DE LOGÍSTICA per l’àrea d’Operacions.

Llegir més

El nostre centre de Cheste necessita incorporar un / a professional que tingui formació universitària tal com Enginyeria Industrial / ADE essent valorable tenir formació específica com un Màster de el sector logístic.

És imprescindible aportar experiència contrastable de, com a mínim, 5 anys en lloc similar, especialment realitzant la planificació i gestió dels processos logístics d’una planta industrial preferiblement de sector agroalimentari.

Dins el Departament d’Operacions i sota la supervisió de la coordinació d’operacions, la missió principal de la persona seleccionada serà realitzar la planificació i seguiment tant de les descàrregues de matèries primeres i auxiliars com de les càrregues dels productes finals, controlant els estocs diaris i la localització en les diferents càmeres / magatzems, resolent qualsevol incidència que pugui sorgir tant en les recepcions com en les expedicions, així com la gestió integral de la plantilla de treballadors / es associada.

S’ofereix un lloc de treball estable, amb l’oportunitat de formar part d’una empresa líder i consolidada, en la qual el candidat / a podrà créixer a nivell professional, treballant en un entorn molt professionalitzat, desenvolupant tasques variades pròpies de el sector, formant part d’un equip de professionals multidisciplinar en un entorn industrial molt avançat tecnològicament i que aposta per seguir creixent i innovant.

Detalls de l'oferta: CONTROLADOR/A QUALITAT – ÀREA DE PRODUCCIÓ

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Vilamalla, un/a CONTROLADOR/A QUALITAT 

 que s’integri dins de l’àrea de Producció i Qualitat.

Llegir més

El perfil que estem buscant correspon a un/a professional que aporti formació universitària en Veterinària, Enginyeria Agroalimentària, Biologia, Química i/o similar, i que aporti coneixements, a nivell tècnic, de la llengua anglesa. Tot i això, també es valoraran aquelles candidatures amb formació a nivell de CGFS en Indústries Alimentàries, Anàlisi Químic,…, si es compta amb l’experiència requerida.

Es requereix aportar una experiència mínima d’entre 1 i 2 anys ocupant un lloc de feina de similars característiques, preferiblement en una empresa càrnica; si no es compta amb aquesta experiència, serà imprescindible que s’hagi treballat en una empresa del sector alimentari, portant a terme controls de qualitat en un entorn productiu.

Pensem en una persona dinàmica, resolutiva, que tingui facilitat per treballar en equip, que sigui proactiva, i que compti amb disponibilitat horària.

En dependència directa de/la Responsable de Qualitat de la planta de Vilamalla, i integrant-se dins el departament de Qualitat, la missió principal de la persona seleccionada serà la de portar a terme controls de qualitat a Producció (seccions de Sala de Desfer i Envasat i Congelat de producte). Portarà a terme tot tipus de controls diaris (relacionats amb les instal·lacions,  les eines de treball i els productes ja elaborats), a més d’ocupar-se de la recollida de mostres i l’elaboració de registres i documentació relacionada amb la qualitat del producte.

S’ofereix la possibilitat d’entrar a formar part d’una empresa sòlida i consolidada, que es troba en ple procés de creixement i expansió, i que aposta per la millora i per la innovació, invertint en millores tècniques de manera constant. El/la candidat/a seleccionat/da optarà a un lloc de feina estable, en el que podrà créixer professionalment i aprendre coses noves cada dia, integrant-se en un equip de treball ja consolidat

Detalls de l'oferta: TÈCNIC/A DE MANTENIMENT (CHESTE)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Cheste, un/a TÈCNIC/A DE MANTENIMENT que s’integri dins de l’Àrea de Manteniment d’Instal·lacions i Màquina.

Llegir més

El nostre centre de Cheste necessita incorporar un / a Tècnic/a de Manteniment en l’àrea de Manteniment d’instal·lacions i màquines.

El perfil que estem buscant és un / a professional que tingui formació específica de el sector tal com Grau formatiu de Mecatrònica, o Grau professional d’Electricitat Industrial, amb alts coneixements en mecànica, elèctrica o electrònica.

És imprescindible aportar experiència contrastable, de al menys 1 any en l’àmbit industrial, especialment realitzant operatius preventius o correctius amb màquines industrials específiques de el sector d’alimentació o bé manteniment d’instal·lacions industrials.

Es valorarà coneixements específics en robòtica industrial o autòmats.

Dins el departament de manteniment i sota la supervisió de l’encarregat de torn corresponent, la missió principal de la persona seleccionada serà realitzar plans i accions preventius i correctius de les màquines industrials de producció o de les diverses àrees de les instal·lacions per a garantir el bon funcionament i servei per a tots els usuaris i l’anticipació d’avaries.

S’ofereix un lloc de treball estable, amb l’oportunitat de formar part d’una empresa líder i consolidada, en la qual el / la candidat / a podrà créixer a nivell professional, treballant en un entorn molt professionalitzat, desenvolupant tasques variades pròpies de el sector, formant part d’un equip de professionals multidisciplinar en un entorn industrial molt avançat tecnològicament i que aposta per seguir creixent i innovant.

Detalls de l'oferta: ENGINYER/A DE PROJECTES (VILAMALLA)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Vilamalla, un/a ENGINYER/A DE PROJECTES que s’integri dins el Departament d’Enginyeria, per treballar en vinculació directa tant amb l’àrea d’Enginyeria de Processos com amb l’àrea de Producció

Llegir més

El perfil que estem buscant correspon a una persona amb titulació universitària, preferiblement formació tècnica (Enginyera Tècnica Industrial, Mecànica, Elèctrica, Agroalimentària, en Tecnologies Industrials,…), i que domini les eines ofimàtiques (sobretot Excel), a més de tenir coneixements sobre processos productius (preferiblement en empresa alimentària).

Es requereix aportar una experiència mínima de 3-4 anys ocupant un lloc de feina similar, havent tingut contacte amb un Departament d’Enginyeria, Manteniment i/o de Producció, estant acostumat/da a liderar projectes industrials, a portar a terme la instal·lació i posta en marxa de noves línies de producció, i estar habituat/da a realitzar i supervisar tasques d’implementació de projectes i millora de processos.

Pensem en una persona dinàmica i activa, amb bones capacitats d’organització i planificació, amb capacitat d’anàlisi, a qui li agradi treballar en equip, que tingui ganes de fer-se seu el nostre projecte d’empresa i que tingui ganes de créixer professionalment.

Integrant-se dins el Departament d’Enginyeria, i en dependència directa del/la Director/a d’Enginyeria, les tasques principals de la persona seleccionada seran les de liderar, gestionar i executar els nous projectes que es portin a terme a la planta de Vilamalla (instal·lació i posta en marxa de noves línies productives, millora de processos, estudis de viabilitat), a més de col·laborar amb el Departament de Manteniment en tasques de control i supervisió del manteniment preventiu i predictiu de l’àrea de Producció.

S’ofereix la possibilitat d’entrar a formar part d’una empresa sòlida i consolidada, que es troba en ple procés de creixement i expansió, i que aposta per la millora i per la innovació, invertint en millores tècniques de manera constant. El/la candidat/a seleccionat/da optarà a un lloc de feina estable, en el que podrà créixer professionalment i aprendre coses noves cada dia, integrant-se en un equip de treball ja consolidat.

Detalls de l'oferta: TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL (VILAMALLA)

Ens trobem en ple procés de creixement i expansió. Per això ens cal incorporar, a la nostra planta productiva situada a Vilamalla, un / a TÈCNIC / A SUPERIOR DE PRL.

Llegir més

El nostre centre de Vilamalla necessita incorporar un / a TÈCNIC / A SUPERIOR DE PRL, per la seva planta ubicada a Vilamalla, que aporti el Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb les tres especialitats (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Psicosociologia Aplicada).

El perfil que estem buscant correspon a un / a professional que aporti formació mínima a nivell universitari (ex. Psicologia, Ciències Empresarials, Enginyeria Tècnica, …), sent imprescindible aportar el Màster en Prevenció de Riscos Laborals, amb les tres especialitats acreditades (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Psicosociologia Aplicada).

Es requereix aportar una experiència mínima de 2-3 anys ocupant un lloc de treball similar, en servei de prevenció propi i / o en Servei de Prevenció Aliè, en un entorn industrial, sent molt valorable tenir coneixements sobre auditories de prevenció. D’altra banda, també es valorarà positivament aportar experiència en la impartició de formació sobre PRL.
Pensem en una persona que sigui organitzada i metòdica, però també flexible, que compti amb bones habilitats comunicatives i amb capacitat empàtica, i que tingui facilitat per transmetre idees, conceptes i coneixements.

Depenent directament del / la director / a de PRL situat / a a la planta principal de Riudellots de la Selva, la missió principal de la persona seleccionada serà la de dur a terme la implementació i la gestió de la PRL, amb el seu corresponent control i seguiment, a la planta de Vilamalla. Entre les seves tasques hi haurà les de planificar i promoure la prevenció, dur a terme avaluacions de llocs de treball i avaluacions de riscos, realitzar investigacions d’accidents de treball, formar els treballadors en matèria de PRL, mantenir relació amb el Comitè d’empresa, i actuar d’enllaç entre el Servei de Prevenció i l’empresa, entre altres tasques pròpies de el lloc de treball, com la gestió dels equips de protecció.

S’ofereix la possibilitat d’entrar a formar part d’una empresa sòlida i consolidada, que es troba en ple procés de creixement i expansió, i que aposta per la millora i per la innovació, invertint en millores tècniques de manera constant. La persona seleccionada optarà a un lloc de treball estable, en el qual podrà créixer professionalment i aprendre coses noves cada dia, integrant-se en un equip de treball ja consolidat.

Inscriu-te

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!